toa an nhan dan tỉnh Lâm Đồng

Hướng dẫn - Trả lời > Khởi kiện

Thủ tục khởi kiện vụ án dân sự

26/6/2014 13:44
Dưới đây là những thủ tục cấn thiết khi khởi kiện vụ án dân sự:

 

 Tên thủ tục:

  •          Thủ tục khởi kiện vụ án dân sự - hôn nhân - gia đình

Cơ quan ban hành:

  •      Quốc hội - Chính phủ - Tòa án nhân dân tối cao.

Mục đích:

  •      Các thủ tục cần biết để khởi kiện một vụ án dân sự - hôn nhân - gia đình

Hồ sơ cần thiết:

- Đơn khởi kiện

- Các tài liệu liên quan đến vụ kiện ( giấy tờ nhà, đất, hợp đồng...)

- Giấy chứng minh nhân dân, hộ khẩu (bản sao có chứng thực) nếu là cá nhân;

- Tài liệu về tư cách pháp lý của người khởi kiện, của các đương sự và người có liên quan khác như: giấy phép, quyết định thành lập doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; điều lệ hoạt động, quyết định bổ nhiệm hoặc cử người đại diện doanh nghiệp (bản sao có chứng thực) nếu là pháp nhân.

- Bản kê các tài liệu nộp kèm theo đơn kiện (ghi rõ số bản chính, bản sao).

Lưu ý: Các tài liệu nêu trên nếu là văn bản, tài liệu tiếng nước ngoài đều phải được dịch sang tiếng Việt Nam. Do cơ quan, tổ chức có chức năng dịch thuật, kèm theo bản gốc.

1/ Án phí dân sự bao gồm án phí dân sự sơ thẩm, án phí dân sự phúc thẩm.

2/ Mức án phí dân sự sơ thẩm đối với các vụ án dân sự không có giá ngạch là 200.000 đồng.

3/ Mức án phí dân sự sơ thẩm đối với các vụ án dân sự có giá ngạch được quy định như sau:

 

Giá trị tài sản có tranh chấp

Mức án phí

a/ Từ 4.000.000 đồng trở xuống.

200.000 đồng.

b/ Từ trên 4.000.000 đồng

đến 400.000.000 đồng.

5% của giá trị tài sản có tranh chấp.

c/ Từ trên 400.000.000 đồng

đến 800.000.000 đồng.

20.000.000 đồng + 4% của phần giá trị tài sản

có tranh chấp vượt quá 400.000.000 đồng.

d/ Từ trên 800.000.000 đồng

đến 2.000.000.000 đồng.

36.000.000 đồng + 3% của phần giá trị tài sản

có tranh chấp vượt quá 800.000.000 đồng.

đ/ Từ trên 2.000.000.000 đồng

đến 4.000.000.000 đồng.

72.000.000 đồng + 2% của phần giá trị tài sản

có tranh chấp vượt quá 2.000.000.000 đồng.

e/ Từ trên 4.000.000.000 đồng .

112.000.000 đồng + 0,1% của phần giá trị tài sản

có tranh chấp vượt quá 4.000.000.000 đồng.

 

 

4/ Mức án phí dân sự phúc thẩm đối với tất cả các vụ án dân sự là 200.000 đồng.

5/ Đối với vụ án hôn nhân và gia đình mà có tranh chấp về việc chia tài sản chung của vợ chồng, thì ngoài việc chịu án phí quy định tại mục 2, các đương sự còn phải chịu án phí đối với phần tài sản có tranh chấp như đối với vụ án dân sự có giá ngạch quy định tại mục 3 tương ứng với giá trị phần tài sản mà họ được hưởng.

Địa điểm tiếp nhận:

Tòa án nhân dân tỉnh Lâm Đồng

27 Trần Phú - thành phố Đà Lạt - tỉnh Lâm Đồng. ĐT: 0633.822.251

Tìm kiếm