toa an nhan dan tỉnh Lâm Đồng

Lịch xét xử

Ngày xét xử: Từ ngày Đến ngày
Thời gian Tên vụ án/Việc kiện Địa điểm Tòa xét xử Loại án
15/12/2016
8:00
Đương sự: Nguyễn Thị Mai Ly - Lê Văn Thành - "Xin ly hôn" Lô 01 Pasteur, Phường 4, thành phố Đà Lạt TAND TP.Đà Lạt Dân sự sơ thẩm
15/12/2016
7:30
Đương sự: Hoàng Thị Ngọc Trâm - Võ Hoàng Long - "Xin ly hôn" Lô 01 Pasteur, Phường 4, thành phố Đà Lạt TAND TP.Đà Lạt Dân sự sơ thẩm
14/12/2016
8:00
Đương sự: Nguyễn Thị Nguyên - Nguyễn Duy Thanh - "Xin ly hôn" Lô 01 Pasteur, Phường 4, thành phố Đà Lạt TAND TP.Đà Lạt Dân sự sơ thẩm
13/12/2016
8:00
Đương sự: Nguyễn Thị Tới - Bùi Quang Huy - "Việc HNGĐ" Lô 01 Pasteur, Phường 4, thành phố Đà Lạt TAND TP.Đà Lạt Dân sự sơ thẩm
08/12/2016
8:00
Đương sự: Bùi Văn Nở - Phan Thị Can - "Xin ly hôn" Lô 01 Pasteur, Phường 4, thành phố Đà Lạt TAND TP.Đà Lạt Dân sự sơ thẩm
06/12/2016
8:00
Đương sự: Đoàn Sơn - Huỳnh Thị Xý - "Xin ly hôn" Lô 01 Pasteur, Phường 4, thành phố Đà Lạt TAND TP.Đà Lạt Dân sự sơ thẩm
06/12/2016
8:00
Đương sự: Nguyễn Lệ Vỹ - Phan Văn Hóa - "Xin ly hôn" Lô 01 Pasteur, Phường 4, thành phố Đà Lạt TAND TP.Đà Lạt Dân sự sơ thẩm
22/9/2016
8:00
Đương sự: Đặng Đức Thịnh - Nguyễn Thị Tuyết Hoa - "Xin ly hôn" Lô 01 Pasteur, Phường 4, thành phố Đà Lạt TAND TP.Đà Lạt Dân sự sơ thẩm
22/9/2016
8:00
Đương sự: Hoàng Thị Hằng - Đặng Nguyễn Phi Hùng - "Xin ly hôn" Lô 01 Pasteur, Phường 4, thành phố Đà Lạt TAND TP.Đà Lạt Dân sự sơ thẩm
22/9/2016
14:00
Đương sự: Trần Thị Ái Xuân - Lê Tấn Danh - "Xin ly hôn" Lô 01 Pasteur, Phường 4, thành phố Đà Lạt TAND TP.Đà Lạt Dân sự sơ thẩm
21/9/2016
14:00
Đương sự: Trang Thị Tố Trinh - Nguyễn Vương Ân - "Xin ly hôn" Lô 01 Pasteur, Phường 4, thành phố Đà Lạt TAND TP.Đà Lạt Dân sự sơ thẩm
20/9/2016
8:00
Đương sự: Trần Thị Bé - Hoàng Ngọc Hiếu - "Xin ly hôn" Lô 01 Pasteur, Phường 4, thành phố Đà Lạt TAND TP.Đà Lạt Dân sự sơ thẩm
16/9/2016
8:00
Đương sự: Nguyễn Thị Thanh Hiếu - Dương Thanh Lâm - "Xin ly hôn" Lô 01 Pasteur, Phường 4, thành phố Đà Lạt TAND TP.Đà Lạt Dân sự sơ thẩm
15/9/2016
14:00
Đương sự: Nguyễn Viết Quyền - Nguyễn Thị Mỹ Hồng - "Xin ly hôn" Lô 01 Pasteur, Phường 4, thành phố Đà Lạt TAND TP.Đà Lạt Dân sự sơ thẩm
12/9/2016
13:30
Đương sự: Đường Tiểu Ngọc - Nguyễn Đình Hiếu - "Xin ly hôn" Lô 01 Pasteur, Phường 4, thành phố Đà Lạt TAND TP.Đà Lạt Dân sự sơ thẩm
12/9/2016
14:00
Đương sự: Huỳnh Em - Nguyễn Thị Phương - "Xin ly hôn" Lô 01 Pasteur, Phường 4, thành phố Đà Lạt TAND TP.Đà Lạt Dân sự sơ thẩm
07/9/2016
8:00
Đương sự: Lê Thị Quỳnh Diễm - Dương Văn Trí - "Xin ly hôn" Lô 01 Pasteur, Phường 4, thành phố Đà Lạt TAND TP.Đà Lạt Dân sự sơ thẩm
07/9/2016
13:30
Đương sự: Ngô Hữu Em - La Nguyên Ngọc Trâm - "Xin ly hôn" Lô 01 Pasteur, Phường 4, thành phố Đà Lạt TAND TP.Đà Lạt Dân sự sơ thẩm
25/8/2016
8:00
Đương sự: Nguyễn Thị Xuân Thu - Quách Kim Phượng - "Xin ly hôn" Lô 01 Pasteur, Phường 4, thành phố Đà Lạt TAND TP.Đà Lạt Dân sự sơ thẩm
22/8/2016
7:30
Đương sự: Hoàng Thị Vân Thủy - Huỳnh Hữu Minh - "Xin ly hôn" Lô 01 Pasteur, Phường 4, thành phố Đà Lạt TAND TP.Đà Lạt Dân sự sơ thẩm