toa an nhan dan tỉnh Lâm Đồng

Lịch xét xử

Ngày xét xử: Từ ngày Đến ngày
Thời gian Tên vụ án/Việc kiện Địa điểm Tòa xét xử Loại án
31/7/2018
7.30
Trần Tấn Lâm "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" Trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Lâm Đồng TAND tỉnh Lâm Đồng Hình sự sơ thẩm
27/7/2018
07:30
Vũ Văn Thái. Cướp tài sản Trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Lâm Đồng TAND tỉnh Lâm Đồng Hình sự phúc thẩm
27/7/2018
07:30
Mai Hữu Hinh "Cố ý gây thương tích" Trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Lâm Đồng TAND tỉnh Lâm Đồng Hình sự phúc thẩm
27/7/2018
07:30
Nguyễn Viết Thịnh "Cố ý gây thương tích" Trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Lâm Đồng TAND tỉnh Lâm Đồng Hình sự phúc thẩm
27/7/2018
13:30
Chu Thượng Siêu - Cướp tài sản Trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Lâm Đồng TAND tỉnh Lâm Đồng Hình sự phúc thẩm
27/7/2018
13:30
Nguyễn Tấn Huy "Cố ý gây thương tích" Trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Lâm Đồng TAND tỉnh Lâm Đồng Hình sự phúc thẩm
27/7/2018
13:30
Đặng Văn Phú. Hủy hoại rừng Trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Lâm Đồng TAND tỉnh Lâm Đồng Hình sự phúc thẩm
27/7/2018
13:30
Trần Thị Kim Vân. Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản Trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Lâm Đồng TAND tỉnh Lâm Đồng Hình sự phúc thẩm
26/7/2018
07:30
Hà Chí Nông - Giết người Xét xử lưu động tại Bảo Lâm TAND tỉnh Lâm Đồng Hình sự sơ thẩm
25/7/2018
07:30
Nguyễn Thế Long. Vi phạm ..đường bộ " Xét xử lưu động tại Bảo Lộc TAND tỉnh Lâm Đồng Hình sự phúc thẩm
25/7/2018
07:30
Trần Hùng Vương - Cố ý gây thương tích Xét xử lưu động tại Bảo Lộc TAND tỉnh Lâm Đồng Hình sự phúc thẩm
25/7/2018
07:30
Đặng Thị Minh . Cố ý gây thương tích Xét xử lưu động tại Bảo Lộc TAND tỉnh Lâm Đồng Hình sự phúc thẩm
25/7/2018
07:30
Lê Đức Thịnh - Đánh bạc Xét xử lưu động tại Bảo Lộc TAND tỉnh Lâm Đồng Hình sự phúc thẩm
24/7/2018
07:30
Trần Hoài Quốc "làm giả con dấu ....tổ chức" Trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Lâm Đồng TAND tỉnh Lâm Đồng Hình sự phúc thẩm
24/7/2018
07:30
Bùi Văn Hoàng - Lừa đảo chiếm đoạt tài sản Trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Lâm Đồng TAND tỉnh Lâm Đồng Hình sự phúc thẩm
24/7/2018
07:30
Nguyễn Công Đoàn. Cố ý gây thương tích Trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Lâm Đồng TAND tỉnh Lâm Đồng Hình sự phúc thẩm
24/7/2018
07:30
Nguyễn Văn Tâm - Hủy hoại rừng Trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Lâm Đồng TAND tỉnh Lâm Đồng Hình sự phúc thẩm
20/7/2018
07:30
Nguyễn Thị Huyền "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" Trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Lâm Đồng TAND tỉnh Lâm Đồng Hình sự sơ thẩm
20/7/2018
13:30
Lê Hoàng hải. Giết người Trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Lâm Đồng TAND tỉnh Lâm Đồng Hình sự sơ thẩm
19/7/2018
07:30
Đỗ Văn Phấn "Giết người" Trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Lâm Đồng TAND tỉnh Lâm Đồng Hình sự sơ thẩm