toa an nhan dan tỉnh Lâm Đồng

Liên hệ

ĐỊA CHỈ VÀ DANH BẠ ĐIỆN THOẠI CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH VÀ CÁC TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN

Mã vùng: 063

I. Tòa án nhân dân tỉnh Lâm Đồng


STT Tên đơn vị Số điện thoại Địa chỉ
1 Tòa án nhân dân tỉnh Lâm Đồng 3822251 27 Trần Phú, Phường 4, thành phố Đà Lạt
2 Tòa Hình sự 3822350
3 Tòa Dân sự 3822055
4 Tòa Dân sự 3822055
5 Tòa Kinh tế - lao động 3822055
6 Tòa Hành chính 3831192
7 Phòng Tổ chức cán bộ 3822350
8 Phòng Giám đốc kiểm tra 3831192
9 Văn phòng 3822251

II.TAND cấp huyện


STT Tên đơn vị Số điện thoại Địa chỉ
1 TAND thành phố Đà Lạt 3822237 Lô 01 Pasteur, Phường 4, thành phố Đà Lạt
2 TAND thành phố Bảo Lộc 3864209 12A Lý Tự Trọng, Phường 2, thành phố Bảo Lộc
3 TAND huyện Lạc Dương 3839048 34 Bi Đuop, Tổ dân phố Đăng Lèn, thị trấn Lạc Dương, huyện Lạc Dương
4 TAND huyện Đơn Dương 3847360 Đường 2 Tháng 4, thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Đơn Dương
5 TAND huyện Đức Trọng 3843378 Tổ 6, Quốc lộ 20, Khu 4, thị thấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng
6 TAND huyện Lâm Hà 3850425 Khu phố 3, thị trấn Đinh Văn, huyện Lâm Hà
7 TAND huyện Di Linh 3870373 Đường Trần Hưng Đạo, Khu 5, thị trấn Di Linh, huyện Di Linh
8 TAND huyện Bảo Lâm 3877052 Khu 2, thị trấn Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm
9 TAND huyện Đạ Huoai 3874326 18 Khu phố 3, thị trấn Mađaguôi, huyện Đạ Huoai
10 TAND huyện Đạ Tẻh 3880364 Đường 30 Tháng 4, Khu phố 1B, thị trấn Đạ Tẻh, huyện Đạ Tẻh
11 TAND huyện Cát Tiên 3884032 Tổ dân phố 13, thị trấn Cát Tiên, huyện Cát Tiên
12 TAND huyện Đam Rông 3618016 Thôn 1, xã Rô Men, huyện Đam Rông

Tìm kiếm