toa an nhan dan tỉnh Lâm Đồng

Ý kiến trao đổi

Thẩm phán cần có tâm khi xét xử hợp đồng giả tạo

Thẩm phán cần có tâm khi xét xử hợp đồng giả tạo

Hợp đồng giả tạo bán nhà mà chủ nợ ép con nợ phải ký tuy tinh vi, chặt chẽ nhưng vẫn luôn tồn tại sơ hở. Nếu thẩm phán tinh ý sẽ chứng minh được sự giả tạo này.

Tìm kiếm