toa an nhan dan tỉnh Lâm Đồng

Hoạt động của TAND Lâm Đồng

Khối thi đua các cơ quan Nội chính tỉnh Lâm Đồng tổ chức Hội thi Cải cách hành chính năm 2017
Khối thi đua các cơ quan Nội chính tỉnh Lâm Đồng tổ chức Hội thi Cải cách hành chính năm 2017
10:27 18/7/2017
Căn cứ Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về tổ chức Hội thi Cải cách hành chính năm 2017, trong ngày 15/7/2017 tại Thành phố Đà Lạt Khối thi đua các cơ quan Nội chính tỉnh Lâm Đồng tổ chức Hội thi Cải cách hành chính năm 2017.
Tòa án nhân dân tỉnh Lâm Đồng tổ chức Lễ công bố và trao Quyết định của Chủ tịch nước bổ nhiệm chức danh Thẩm phán trung cấp
Tòa án nhân dân tỉnh Lâm Đồng tổ chức Lễ công bố và trao Quyết định của Chủ tịch nước bổ nhiệm chức danh Thẩm phán trung cấp
08:27 20/6/2017
Chiều ngày 15/6/2017, TAND tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức Lễ công bố và trao Quyết định của Chủ tịch nước bổ nhiệm chức danh Thẩm phán trung cấp đối với 05 đồng chí Chánh án TAND cấp huyện.

Tìm kiếm